Elävät kivet

Mutta jos sinä teet minulle kivialttarin, niin älä rakenna sitä hakatusta kivestä; sillä jos sinä kosket taltallasi kiveen, niin sinä saastutat sen. 2. Moos.20:25

Mooses sai YHWH:lta (YHWH on Jumalan Pyhä nimi, joka ilmenee yli 7000 kertaa Pyhissä Kirjoituksissa = Raamatussa) käskyn rakentaa Hänelle alttari. Vaatimukset alttarille olivat seuraavat: Kivien piti olla alkuperäisiä, ei ihmisten hakkaamia eli ei ihmisten muokkaamia. Vaan alkuperäisiä. Materiaalin piti olla koskematonta sekä Israelin Jumalan luomaa. Hän käyttää tänäkin päivänä samaa periaatetta rakentaessaan hengellisiä alttareita. Ainoastaan Hänen valitsemansa kivet kelpaavat. Ihmiset eivät voi valita mielensä mukaisia pappeja, ja asettaa heitä alttaripalvelukseen. Vain Hänen valitsemansa materiaali ja aines kelpaa.

Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Yeshuan Messiaan kautta ovat Jumalalle mieluisia. 1. Piet.2:4,5

YHWH:n alttari on aina rakennettu elävistä kivistä. Elävät kivet ovat Hänen voideltunsa. YHWH ei ole mielistynyt ihmisten luomiin alttareihin, eikä Hän myöskään vahvista niitä läsnäolollaan ja voitelullaan. YHWH ei pyydä ihmiseltä lupaa rakentaa hengellistä alttaria, vaan etsii puhdassydämisiä palvelijoita, jotka haluavat antautua koko elämällään Hänen palvelukseensa. Hän on ainoastaan mielistynyt alttariin, jonka Hän on perustanut ja asettanut Hengessä. 

Ja rakenna siihen alttari YHWH:lle, sinun Jumalallesi, alttari kivistä, joihin et saa rauta-aseella koskea. Hakkaamattomista kivistä rakenna YHWH:n, Jumalasi, alttari; uhraa sen päällä polttouhreja YHWH:lle, Jumalallesi, ja teurasta teuraita yhteysuhriksi ja syö siellä ja iloitse YHWH:n, Jumalasi, edessä. 5. Moos. 27:5-7

Alttari on elävä asia, koska se on rakennettu elävistä kivistä. Alttari ei ole materialistinen tai fyysinen asia tai paikka. Se ei myöskään ole sidottu fyysiseen paikkaan. Se on hengellinen pyhä paikka, missä YHWH ilmestyy! Se on perustettu Hengessä maan päälle.  Alttari on Isän perustama ja ilmenee Hänelle erotettujen palvelijoiden palvelutehtävässä tulen ja kirkkauden kautta.  Alttari on yhdistetty Hänelle erotettuihin ja Hänen voitelemiinsa palvelijoihin seuraten heitä.

Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Rom. 12:1

Hänen alttarinsa on PYHÄ. Hänen läsnäolonsa ilmenee alttarin kautta. Tunnistat Hänen alttarinsa pyhästä tulesta, joka palaa sillä. Pyhä tuli polttaa pois kaiken, mikä ei Häntä miellytä ja siunaa sen jälkeen sinua – halutessasi sitä – yli ymmärryksen käyvällä siunauksella.

Alttaria ei kannata lähestyä ilman kunnioitusta. He, joilla on puhdas sydän, tulevat näkemään Hänet. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan (Matt.5:8). Ilman puhtautta emme voi nähdä Häntä, emmekä sitä, mitä Hän on tekemässä. Ilman puhtautta emme pysty vaeltamaan Hengessä. Ilman puhtautta emme rakenna Hänen Kuningaskuntaansa. Puhtaus on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista elämässämme. Työskennelkäämme pyhityksemme ja sydämemme puhtauden eteen kääntymällä pois kaikista lihallisista tavoista, sydämen pahuudesta ja epäpuhtaista motiiveista Yeshuan voimallisessa nimessä! Parannuksentekoa ei voi koskaan korostaa liikaa.

Ja minä olen lähettänyt teidän tykönne kaikki palvelijani, profeetat, varhaisesta alkaen, sanoen: Kääntykää kukin pahalta tieltänne ja parantakaa tekonne, älkää seuratko muita jumalia älkääkä niitä palvelko, niin te saatte asua siinä maassa, jonka minä olen antanut teille ja teidän isillenne; mutta te ette ole kallistaneet korvaanne, ette ole kuulleet minua. Jer.35:15

Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin. Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta. Ps.24:3-5. Totisesti, YHWH on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän. Ps.71:1

Ihmisten tekemät alttarit vastaan YHWH:n alttarit 

Ihmisen liha rakastaa uskontoa, koska se laittaa Jumalan laatikkoon. Liha vetäytyy aina uskontoon, koska se mahdollistaa turhanpäiväiset uskonnolliset keskustelut ja väittelyt ilman henkilökohtaista suhdetta maailmankaikkeuden Luojan kanssa. Hengessä elävä uskova ei voi sietää uskonnollisuutta ja kuolleita muotomenoja. Jos sinä uskovana pysyt lihassa, elämääsi rakentuu uskonto ennemmin tai myöhemmin. Uskonto on lihallinen kuollut hengetön systeemi, jolla on Jumalan nimi ja monesti myös oppeja Hänestä, ilman Pyhän Hengen voitelua ja Hengen hedelmää. Uskonto varastaa, tappaa ja tuhoaa eli täyttää vihollisen kutsumusta maan päällä. Uskonnollisuutta löytyy kaikkialta! Karta sitä kuin ruttoa. Varo joutumasta sen pauloihin. Se kietoo ja sitoo salakavalalla tavalla. Huomaamattasi. Anna anteeksi nopeasti, älä siirrä pettymystäsi eteenpäin, älä katkeroidu, työskentele vapautumisesi eteen. Murra kaikki järjen päätelmät sekä hengettömät rakennelmat ja tee parannusta kuolleista teoista elämässäsi. (Kuolleet teot ovat tekoja, jotka on tehty ilman Pyhää Henkeä.) YHWH:n Kuningaskuntaa rakennetaan Hengessä ja Totuudessa, mutta uskontoa Babylonian sekoituksella ilman Hänen Henkensä voimaa ja totuutta.

Hengellinen alttari ei ole se alttari, jonka eteen polvistumme kirkossa. Hengellinen alttari on paikka Hengessä, missä YHWH ilmestyy. Se on paikka, jonka Ruach HaKodesh, Pyhä Henki, on perustanut YHWH:n ilmestymistä varten. YHWH perustaa alttarinsa tulella, siellä missä viisitahoiset palveluvirat palvelevat Häntä pyhyydessä ja puhtaudessa. Seurakunnan tai kirkkokunnan perustaminen ei ole tae Hänen alttarinsa läsnäolosta. Maailma on täynnä ihmisten perustamia alttareita, joilla ei pala elävän Jumalan tuli vaan vieras tuli.

Monet kristilliset seurakunnat ja kirkkokunnat on perustettu ilman mitään sanaa Taivaalliselta Isältämme. Henki ei ole synnyttänyt niitä kirkkoja, vaan ne ovat syntyneet uskonnollisista ja lihallisista ideoista tehdä jotakin hengellistä Jumalan nimessä. Monesti johtajilla on epäpuhtaita motiiveja ja tarvetta olla joku ihmisten edessä. Joskus nämä henkilöt haluavat hallita ja vallita toisia loistaen itse ihmiskunnian parrasvaloissa. Seurakunta ei ole ihmisten luoma instituutio vaan Yeshualle erottautunut ja pyhittäytynyt joukko, joka on irrottautunut kaikista uskonnollisista muotomenoista palvelemaan Israelin elävää Jumalaa. Pelkkä seurakunnan perustaminen ei tee siitä pyhää, puhumattakaan että Hänen läsnäolonsa ilmestyisi sen keskellä.

Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Jaak. 3:1

Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo YHWH, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa? Katso, sen tähden minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo YHWH, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa. Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo YHWH, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat: ‘Se on YHWH:n sana’. Jer. 23:29-31 

Kunnioitus ja alamaisuus

Alamaisuus vaatii kunnioitusta. Kunnioitus vaatii nöyryyttä. Nöyryys puolestaan tulee puhtaudesta ja hiotusta luonteesta, joka kantaa Hengen hedelmää. Kunnioitus YHWH:n palvelijoita kohtaan nousee todellisesta YHWH:n kunnioittamisesta. Tämä on Hänen Kuningaskuntansa johtajuuden ymmärtämistä eli sen ymmärtämistä, miten Hän jumalallisesti organisoi kaiken Kuningaskunnassaan. Hän on järjestyksen Jumala, mutta ei kontrollin Jumala. Hän ei koskaan manipuloi ketään!

Alamaisuus on yksi tärkeimmistä asioita suhteessa alttariin. Voidaksesi olla alttarille alamainen, sinun tulee ymmärtää alttarin tärkeys. Ellet hengellisesti ymmärrä, mistä YHWH:n alttarissa on kysymys, et myöskään voi ymmärtää, miten se voi koskettaa sinua tai sinä sitä. Ellet ymmärrä alttarin merkitystä, miten ikinä voisit löytää sellaisen tai olla sille alamainen? Jos olet elänyt ilman todellisen alttarin läheisyyttä tai/ja vieraiden ihmisalttareiden vaikutuksen piirissä, sinulla ei mahdollisesti ole kosketuspintaa hengelliseen todellisuuteen, josta nyt puhun. Ole kuitenkin avoin ja rukoile Israelin Jumalan osoittavan sinulle alttari, johon voit yhdistyä, ellet vielä ole Hänen perustamansa alttarin yhteydessä. Alamaisuus alttarille tarkoittaa sitä, että alttarilla on oikeus puhua elämääsi ja sinä vastaanotat sen.

Huomaa, että alttari ilmenee ja toimii YHWH:n voitelemien palvelijoiden kautta, ei koskaan irrallaan heistä. Alttari ei ole joku irrallinen mystinen asia, vaan on AINA YHWH:lle erotettujen ja voideltujen palveluvirkojen hallinnoima hengellinen Israelin Jumalan ilmestymisen paikka. Alttari liikkuu heidän mukanaan, missä he palvelevat, eikä ole sidottu fyysiseen paikkaan. Kyse on profeetallisesta ja hengellisestä ulottuvuudesta, johon sinä yhdistyt ja joka palvelee sinua syvemmin kuin olisit kenties koskaan pystynyt kuvittelemaan.

Antaminen on sydämen asia

Kunnioitus ja alamaisuus alttarille ilmenee antamisena. Voidaksesi ottaa vastaan koko siunauksen Jumalan voitelemien palvelijoiden kautta, sinun tulee yhdistyä YHWH:n alttariin, jota ja jonka yhteydessä he palvelevat. Sinä käytännössä pidät silloin kiinni talitin tsitsitistä eli rukousviitan tupsusta.

Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen (kanaph = kulma, tsitsit, siipi) sanoen: ‘Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne’. Sak. 8:23

Tämä on kuva hengellisestä alamaisuudesta, jota sinä ensin osoitat Yeshualle, ja sen jälkeen omalle hengelliselle auktoriteetillesi (johtajalle, apostolille, profeetalle, pastorille, piispalle…), joka hallinnoi hengessä alttaria, jonka huoneenhaltijaksi hänet on asetettu. Uhrisi yhdistää sinut alttarin Perustajaan. Antamalla teet YHWH:sta elämäsi lähteen. Kunnioittamalla Häntä varoillasi ja kaiken satosi parhaimmalla osoitat käytännössä, kuka on elämäsi Herra  ja kenen varassa sinun elämäsi riippuu. Me emme elä tämän maailman periaatteiden mukaan vaan Kuningaskunnan periaatteiden mukaan. Priorisoimalla Kuningaskuntaan etsit sitä ensiksi! Etsiminen ensin tarkoittaa priorisoimista. Et voi koskaan asettaa etusijalle jotakin sellaista, jonka etua et etsi. Etsimällä Kuningaskuntaa, etsit sen etua. Oikea tärkeysjärjestys saa sinussa aikaan halukkuutta uhrata. Elämäsi on elävä uhri YHWH:lle, jolloin antamisesi vaan seuraa sydämesi antautumista. Sinun tulee ymmärtää, ettei tämä ole “uhripuhe”, jolla yritämme saada lisää antajia! Tämä on apostolis-profeetallinen hengellinen opetus, joka kutsuu sinua oppimaan alttarin toimintaperiaatteista, sekä siitä miten se voi hyödyttää SINUN hengellistä vaellustasi.

Vaan etsikää ensin YHWH:n valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Matt.6:33

Ensimmäinen uhrisi olet sinä itse! Itsesi antaminen on suurin uhrisi. Hän on ensisijaisesti kiinnostunut sydämesi vapaaehtoisesta antautumisesta puhtaassa rakkaudessa Hänelle! Hän haluaa sinut ja sydämesi kokonaan. Hän janoaa nähdä antautumisesi, varauksetta. Kuka tahansa voi antaa uhrin silloin tällöin, mutta kyse on sinun elämästäsi ja siitä, ketä elämäsi palvoo. Onko elämäsi kylvetty nisunjyvä, joka saa kuolla ja kantaa runsaan sadon Kuninkaalle? Sinulla ei ole mitään, mitä YHWH ei olisi sinulle antanut. Hän rakastaa sinua! Hän haluaa sinun ymmärtävän Kuningaskunnan syvemmän ulottuvuuden, johon kuuluu itselleen kuoleminen. Se ei ole uhkaavaa, pelottavaa, hylkäävää tai ahdistavaa. Se on elämää ylösnousemusvoimassa!

Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Matt. 16:25

Elämänsä kadottaminen Yeshuan tähden on elämän löytämistä Hänessä. Meillä ei ole mitään elämää Hänen ulkopuolellaan. Kaikki, mitä meillä on, on Hänessä ja riippuvaista Hänestä. Ymmärtäessäsi tämän elämän kadottaminen on sinulle voitto! Oman navan ympärillä pyöriminen on tappio. Omien tarpeiden kieltäminen ei ole elämän kadottamista. Hän tietää tarpeesi ennen kuin itse tiedostat niitä. Kyse on Kuningaskunnan asettamisesta etusijalle ja Yeshuan seuraamisesta hintaa laskematta. Hänen miellyttämistä maineen, kunnian, arvonannon ja hyväksytyksi tulemisen kustannuksella. Elämän kadottaminen ja Yeshuan seuraaminen on koko elämällä palvomista!

Tätä taustaa vasten yhdistyminen alttariin alamaisuudessa ja kunnioituksessa ei ole vaikeaa. Se on luonnollista. Se on Kuningaskunnan arkipäivää. Se on Adonain (Herran) periaatteiden seuraamista ja niissä elämistä. Kymmenysten ja uhrien antaminen ei ole ensisijaisesti raha-asia vaan sydämenasia! Sydämen tilamme näkyy antamisessa. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Matt. 6:21 Antamisesta löytyy fantastinen opetus Arkkipiispa Dominiquae Biermanilta täältä, jonka voin täysin allekirjoittaa. Hän sanoo muun muassa sapattikirjeessään: Mitä tahansa pidät tärkeänä, mitä tahansa RAKASTAT, siihen käytät myös rahasi. Jos esimerkiksi arvostat aikaa perheen kanssa, käytät rahaa perheen hyväksi, esimerkiksi perhelomiin. Jos rakastat muotia, käytät rahasi vaatteisiin. Jos rakastat lähetystyötä tai Israelia, käytät rahasi niiden hyväksi ja niin edelleen. Rahankäyttösi näyttää sydämesi tilan.

Kuningaskunnan antamisen periaate on tämä: Sinä vastaanotat hengellistä siunausta ja sanan siementä meidän kauttamme, ja me vastaanotamme aineellista siunausta. Jos me olemme kylväneet teille hengellistä hyvää, onko paljon, jos me niitämme teiltä aineellista? 1. Kor. 9:11 

Ja YHWH on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. 2. Kor.9:8

Alttari on ihmeellinen asia. Kunnioittaessasi sitä ja sen palvelijoita sekä ollessasi alamainen sille, YHWH palvelee sinua väkevästi sen kautta! Se on läpimurtojen ja ihmeiden paikka. Yhdisty siihen kunnioituksella, alamaisuudella, oppivaisuudella, uhreillasi ja tulet näkemään elämäsi muuttuvan radikaalisti sekä palvelutehtäväsi nousevan täyteen mittaansa.

  • Valitse alttari ja palvelijat, joiden elämän ja palvelutehtävän hedelmään voit sydämestäsi sanoa Amen!
  • Valitse alttari, jolla palaa elävän Jumalan tuli!
  • Valitse alttari, josta nousee Yeshuan tuoksu ja tunteminen.
  • Valitse alttari, joka on yhdistynyt Israeliin ja joka siunaa juutalaisia, koska ilman tätä alttari ei ole puhdas ja pyhä.

Profeetta Sanna Enroos