Tiedätkö, että joillakin kristityillä ja vieläpä hengellisillä johtajilla on käytössään vastarukoukset toisia vastaan? Oletko koskaan kuullut uskovien rukoilevan toinen toistaan vastaan, eikä puolesta? Minä en ollut kuullut siitä, ennen kuin jouduin itse sen uhriksi astuessani profeetan kutsuuni. Vastarukoukset ovat organisoituja, ja ne vastustavat todellista YHWH:n (Jumalan) liikehdintää! Salaiset rukousryhmät täyttävät vihollisen tahtoa kristillisten johtajien toimesta. Tämä on ollut käynnissä Ruotsissa (ja monissa muissakin maissa) vähintään 15 vuotta! Onko tämä Jumalan rakkautta käytännössä? Ei, ei todellakaan. Se on puhdasta noituutta. Toisia vastaan rukoileminen on kiroamista!

Tästä syystä demonit nauravat Ruotsin kristikunnalle. Siellä on enemmän pimeyttä kuin Valkeutta! Eivätkö nämä petolliset johtajat ja muut uskovat, jotka rukoilevat toisia vastaan ymmärrä toimivansa samalla pellolla noitien kanssa?! Eivätkö he ymmärrä, että Israelin Pyhä on jo alusta saakka antanut profeetoilleen ilmestyksen tästä asiasta?

Sain vuosia sitten ymmärryksen tästä, sekä siitä miten se minuun vaikutti. Jotkut kristilliset johtajat olivat ottaneet auktoriteetin kirota avioliittoamme uskoen sen olevan vihollisesta. Tuomitseminen (väärin perustein) on helppoa, koska silloin henkilön ei tarvitse kysyä Adonailta (Herralta) mitään. Väärät tuomiot tehdään usein epäpuhtaassa sydämessä. Usein tässä on takana myöskin lihalliset motiivit, koska tuomittu henkilö voidaan nähdä hidasteena tai esteenä omien epäpyhien päämäärien toteuttamiseksi.

Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio. Joh. 7:24 Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Luuk. 6:37

Eräät johtajat alkoivat siis kiroamaan meitä siivotaksensa meidät pois tieltä. Mitä he oikeastaan rukoilivat? Kaikenlaista pahaa, hirvittävää ja kauhistuttavaa. YHWH ilmaisi rukouksien sisällön minulle sekä näyin että sanoin; perikatoa, katastrofeja, kriisejä, onnettomuuksia, taloudellista epäonnistumista, hylkäämistä, avioliiton hajoamista, sairauksia, kuolemaa jne. Uskovat rukoilevat toisten uskovien kuolevan? Kyllä! Kerran YHWH näytti minulle ilkeiden johtajien rukoilleen minun joutuvan onnettomuuteen, jossa kasvoni tuhoutuisivat, minkä johdosta avioliittomme tuhoutuisi. Kiinnostavaa sinänsä, että kaikkia näitä asioita saatana itse toivoo ja haluaa uskoville. Mutta onko samassa Kuningaskunnassa elävien uskovien tarkoituksena tehdä vihollisen tekoja toinen toisiaan vastaan? Onko tällainen armeija voitokas lopunajan kiivaassa hengellisessä sodankäynnissä? Ei ikinä!

Kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää; se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja; samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Jaak. 3:8-11

Jos hengellinen johtaja uskoo toisen uskovan tehneen jotakin väärin, eikö heidän tehtävänsä ole korjata tämän henkilön suuntaa ja johdattaa hänet elämän tielle jälleen? Eikö tämä ole RAAMATULLINEN tapa toimia? Miksi on helpompaa kirota ja vainota, kuin korjata ja neuvoa? Korjaaminen vaatii puhtaita motiiveja ja TODELLISTA rakkautta Isään. Rakkaus haluaa tavoittaa ihmisen ja ohjata tämän koko totuuteen. Johtajat, jotka eivät pysty nuhtelemaan PYHÄSSÄ HENGESSÄ, eivät pysty myöskään ottamaan vastaan nuhtelua itse. Kun raamatullinen synnistä nuhtelu tapahtuu Hengessä, siihen sisältyy aina YHWH:n valo ja Pyhä Henki vahvistaa sen läsnäolollaan. Silloin nuhtelu on myös mahdollista ottaa vastaan. Tämä johdattaa langenneen henkilön oikeaan asemaan Isän edessä, mikäli hän tahtoo tehdä parannuksen sydämestään. Nuhtelu ja syytös ovat kaksi eri asiaa. Vihollinen syyttää synnistä ja niin tekevät valitettavasti myös jotkut uskovat. Pyhä Henki osoittaa synnin avaten samalla ulospääsyn siitä Yeshua veren kautta.

Mitä jos uskova onkin tullut toisen uskovan viholliseksi vain siitä syystä, että tämä toinen palvelee kokosydämisesti Jumalaa? Sitä kutsutaan vainoksi, mitä meille on itse asiassa luvattukin Sanassa: Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Messiaassa Yeshuassa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.2. Tim.3:12,13

Voi olla pöyristyttävää huomata olevansa vainottu veljien ja sisarien taholta siksi, että elää jumalisesti ja antautuneesti Yeshuassa (Jeesuksessa). Silloin vaino tulee sisältä päin, eikä suinkaan pahasta maailmasta. Yeshua antaa meille kokonaan toisen ulottuvuuden vainoihin kehottaessaan meitä iloitsemaan vainon keskellä. Vainoavat ihmiset ovat usein niin sanottua hengellistä eliittiä eli johtajia, joilla on väärä henki ja ihmisen luoma uskonnollinen systeemi. Yeshuan aikana hengellinen eliitti oli osittain täysin korruptoitunut, koska juutalaiset eivät eläneet täysin Tooran valossa vaan lisäsivät YHWH:n sanoihin ihmisten perinnäissäädöksiä. Samoin on tänä päivänä. Hengelliset johtajat eivät elä Sanan koko totuudessa!

Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Matt 5:10-12

Kysymys kuuluu, miksi hengelliset johtajat ja muut uskovat ovat omaksuneet tällaisen pahuuden, joka tulee suoraan viholliselta? Kuka antoi tällaisen käskyn? Isä, Yeshua, Pyhä Henki vai kuka?

Motiivit

Tällaisten pahojen rukousten eli kiroamisen takana on aina epäpuhtaat motiivit. Pahinta on hengellisten aseiden käyttäminen tällaisen pahuuden mobilisointiin. Rukoukset ja julistukset tehdään omassa lihassa ilman Pyhää Henkeä (koska Pyhä Henki ei koskaan ota aloitetta mihinkään vääryyteen!) Näihin rukouksiin pahat henget ja demonit yhdistyvät lisäten lisää vettä myllyyn, kunnes väärä kiivaus ja draivi valtaa rukoilijan. Sitten avaudutaan myös tietäjähengille, kuulemaan lisää “rukousaiheita” ja tietoa pimeydeltä. Vastarukoukset nousevat ihmisen lihan himoista ja haluista nähdä toisten kaatuvan ja putoavan pois. Takana on usein halu loistaa kirkkaammin ja kerätä itselleen kunniaa, kasvattaa ehkä omasta seurakunnasta megaseurakunta, joka menestyy ainakin ulkoisesti. Tähän on luonnollisesti useita motiiveja, joista yksi kaikkein tärkeimmistä on vanha tuttu kateus. Toisillahan saattaa olla voimakkaammat kokoukset, joissa Pyhä Henki toimii ja ihmiset uudistuvat, muuttuvat ja parantuvat. Sellaisethan täytyy putsata pois tieltä, ettei itse jäisi sen varjoon. Etteivät ihmiset vaan löydä tähän paikkaan, jolloin me menetämme kymmenykset ja uhrit lampaiden mukana…

Raamatullinen ohje meille on siunata vainoojiamme. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.! Room 12:14 Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jäisimme vastaanottamaan kirouksia passiivisesti. Ei, meidän tulee murtaa ja eliminoida ne Yeshuan nimessä!

Uskonnollinen viha on kaikista vihan muodoista voimakkain. Todelliset Jumalan palvelijat ovat kaikki saaneet maistaa sitä joskus. Uskonnolliset henget vihaavat TODELLISIA profeettoja, koska he paljastavat KAIKEN pahuuden. Profeetat asettuvat vääriä perustuksia ja systeemejä vastaan, joita Isä ei ole asettanut Pyhässä Hengessä.

Uskonnollinen viha ja kateus ovat kaikkialla. Meillä on siitä monia esimerkkejä jo Raamatussa: Jaakob – Eesau, Saul – David, Lucifer – Yeshua ja niin edelleen. Kateuteen nostattaa uskonnollista vihaa, joka saa ihmiset tappamaan toisiaan. Miksi uskovat eivät useinkaan voi ottaa vastaan toistensa armosta ja voitelusta ja tulla siten rakennetuksi ja siunatuksi? Se on mahdotonta ylpeille ja itsekkäille! Kunnioitus ja arvostus vaativat NÖYRYYTTÄ! Tämä puuttuu pitkälle Messiaan Ruumiista eli seurakunnasta. Ihmiset eivät kunnioita!

Profeettojen tappaminen

Tuore sanoma, jonka YHWH puhui minulle Suurena Sovituspäivänä (Yom Kippur) lokakuussa 2017:

Tämä Yom Kippur on tuomion päivä Ruotsille. Ruotsi on ottanut Israelin kevyesti. Ruotsi on tappanut profeettansa yksi toisensa jälkeen. Ruotsi on hylännyt YHWN:n Pyhät Lait ja Käskyt. Tuomio on ovella. Mikään esirukous ei voi kääntää minun tuomiotani, sanoo Herra sotajoukkojen Jumala. Ruotsi, sinä olet mennyt liian pitkälle moraalittomuudessasi ja jumalattomuudessasi. Sinä olet kauhistus minun Valtaistuimeni edessä. Suurin osa uskovistasi on penseitä, ilman mitään auktoriteettia. Demonit nauravat sinulle. Sinun sielusi on menetetty pahuuteen ja perverssiyteen, eivätkä seurakunnat ole paljon sen parempia. Minä olen itkenyt sinun syntiesi takia, mutta minä en itke enää. Minun mittani on täynnä. Minä käännän selkäni tälle kansakunnalle ja otan siunaukseni pois. Sinä et saa nähdä minua ennen kuin sinä huudat: Hoosianna, Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä.

Kuka on tappanut YHWH:n profeetat? Ei ainakaan maailma, joka ei edes tunne heitä. Kuka sitten? Uskonnolliset johtajat; sama joukko, joka vastusti Yeshuaa, Johannes Kastajaa, Eliaa, Moosesta, Hesekieliä, Jesajaa, Danielia, Paavalia ja niin edelleen. Sama paha henki on edelleen toiminnassa haluten tappaa JOKAISEN, joka seisoo voimakkaasti totuuden ja puhtauden puolesta!

Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä-niin kuin teidän isänne, niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet, te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet.”Ap.t. 7:51-53

On erittäin vaarallista kirota Jumalan asettamia hengellisiä johtajia! Kiroukset ja tuomiot pahojen henkien ja oman lihan voimalla tuovat karmean sadon! Varo! YHWH on mustasukkainen Jumala.

Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni. Ps. 105:15

Kuinka minä kiroaisin sen, jota ei Jumala kiroa, kuinka sadattelisin sitä, jota ei Herra sadattele? Num 23:8.

Kirotessasi Hänen juutalaiset profeettansa, jotka Hän on kutsunut ja siunannut, vedät kirouksen oman pääsi päälle. Oletko valmis kantamaan sen?

Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Gal 6:7

Hän on Vanhusrkas Tuomari! Mutta Herra Sebaot on vanhurskas tuomari, joka tutkii munaskuut ja sydämen. Salli minun nähdä sinun kostavan heille, sillä sinun haltuusi minä olen uskonut asiani. Jer.11:20

Vastarukoukset ovat yksi Iisebelin hengen toimintatavoista käytännössä. Se on yksi Iisebelin välineistä tuhota YHWH:n seurakunnat. Paha juttu on se, että Iisebel operoi maailmanlaajasti seurakunnissa ympäri maailmaa. Tässä hengessä johtajat johtavat, manipuloivat, uhkaavat ja tappavat ihmisiä ja heidän profeetallisia kutsumuksiaan. Ne profeetat, jotka ovat elossa, ovat taistelleet itsensä vapaaksi tästä hengestä. Iisebelin syvin viha kohdistuu YHWN:n todellisiin profeettoihin. Tulen kirjoittamaan perusteellisesti Iisebelin hengestä, ja se tulee antamaan sinulle valon ja perustavan laatuisen ymmärryksen tähän asiaan. Me olemme taistelleet tätä henkeä vastaan voitokkaasti yli 15 vuoden ajan. Iisebelin henki on se kaikkein eniten uskovia sitova henki ruotsalaisissa seurakunnissa.

YHWH ei koskaan kehota rukoilemaan siskoja ja veljiä vastaan! Mistä tämä idea tulee? Pimeyden henkivalloilta, joilla on päämääränä varastaa, tappaa ja tuhota! Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Joh.10:10 Paasto ja rukous jakautuneella sydämellä ja likaisilla motiiveilla avaa tietäjähengille. Silloin luulee kuulevansa Pyhältä Hengeltä, mutta kuuleekin jostakin muusta lähteestä. Tämä on mahdollista uskoville, joiden sydämessä asuvat itsekkyys, ylpeys, kateus, katkeruus, kostonhimo sekä likaiset motiivit!

Kirottaessa vapautuvat noitavoimat, jotka ilmenevät ja manifestoivat mm. päänsärkynä, hengellisenä ja henkisenä sumuna, epänormaalina väsymyksenä, kipuina, särkyinä, taloudellisina ongelmina, onnettomuuksina perheessä, suljettuina ovina jne. Voit tuntea itsesi ahdistetuksi. Demoninen toiminta ympärilläsi lisääntyy pahojen rukousten eli kirousten johdosta. Miten sitten on mahdollista, että tämä vaikuttaa sinuun? Kysymys on auktoriteettirakenteesta, jonka Jumala itse on asettanut. Hengellisen johtajiston vastarukouksissa on voimaa, mitä ei samalla tavalla ole yksittäisen uskovan rukouksissa. Huomaa myös, että auktoriteettisi rukoillessa sinua vastaan, vaikuttaa se sinuun ihan eri tavalla kuin ulkopuolisen rukoukset.

Hyvä uutinen on se, että sinulla on valta ja auktoriteetti murtaa kiroukset Yeshuan nimessä. Sinun kannattaa hakeutua puhtaan ja todellisen hengellisen auktoriteetin alle itse, saadaksesi suojan tällaisissa tilanteissa. Tämä on erityisen tärkeää, mikäli itse olet ollut / olet petollisten johtajien alaisuudessa, jotka käyttävät manipulaatiota, uhkailua ja kontrollia eli toimivat Iisebelin hengessä. Olet mahdollisesti vielä heikko tällaisen demonisen toiminnan jäljiltä, ja siksi on erityisen tärkeää päästä voimakkaan apostolisen auktoriteetin alle vastaanottamaan todellinen vapaus kaikista kirouksista. Ihmisten murtautuessa ulos väärästä kontrollista ja falskista systeemistä (seurakunnasta tai ryhmästä, joka ei toimi puhtaasti Sanan perusteella) alkavat johtajat vainota joissakin tapauksissa vastarukouksilla. Silloin vapautetaan ihan muita henkiä kuin Pyhää Henkeä tämän ihmisen ylle. Ihmisten sairastuessa ja lamaantuessa kannattaa alkaa Hengessä kartoittamaan, millaisilla rukouksilla näitä vapautta etsiviä ja tavoittelevia henkilöitä on muistettu. Tämä on erittäin vakavaa! Olemme itse nähneet, miten ihmiset ovat tietämättömyydessä kuolleet tämän tuntemattoman hengellisen sodankäynnin takia. Jotkut ovat tehneet itsemurhan tämän pahuuden vuoksi. Nyt on korkea aika paljastaa tämä pimeyden linnoitus ja murskata se maan tasalle Yeshuan voimallisessa nimessä! Aamen.

Profeetta Sanna Enroos