SCHOOLS - Courses

Prophetic 7 School  –  Apostolic 7 School  –  School of Dreams & Visions  –  School of Reformation  –  School of the Kingdom 

Next schools are scheduled here: click here 

P7S Hur Profeter hör från Gud

  6 lektioner + 2 frågor & Svar

Guds röst & Ordet, inre vittnesbördet, smörjelsen bekräftar, profeten & änglar, drömmar, visioner, syner, tungomål & uttydning, tungor i skrift mm.     

Plats: Facebook gruppen Prophetic 7 School  Pris: 400kr

Anmälan sker via sms, whatsapp meddelande eller email  till :

 whatsapp icon +46700139220

message 2 icon info(@)enroos.org

P7S Profetiska Koder, Djupare profetia, Guds 4 Vindar

  9 lektioner + 1 frågor & Svar

Profetiska koder,  Elia & Elisa, Apostolisk portal uttydning & tolkning, Profetisk insikt i Jeriko & Jordan, Den profetiska auktoriteten, brutna andliga koder, Djup Profetia mage, mun, hjärta, mage, kroppen, vatten, fördelse, nr3, Guds vindar, besökelser av Yeshua, besök av änglar,  4 vindar från Gud, vägen till väckelse       

Plats: Periscope gruppen P7S Koder & Vindar  Pris: 500kr

Anmälan sker via sms, whatsapp meddelande eller email  till :

 whatsapp icon +46700139220

message 2 icon info(@)enroos.org

P7S Siffror & Hebreiska bibelkoder

  11 lektioner + 1 frågor & svar

Visste du att namnet Yeshua Hamachiash finns kodat i Jes 53, Vistte du att Faderns namn YAHWEH SHALOM finns kodat över 5200 ggr i Gamla testamentet det är bara ett av Faderns 7 försonings namn,  Grunderna i för nummer och siffror, hur man tolkar nummer,  1-144,000 generella betydelser, profetiska djupen i nr 1-7, nr 8-13, nr 14-17,40, en del änglar är numeriskt programmerade, apostolisk grund för att förstå  nummer, Fadern ordinerar olika nummer, 

Grunden för hebreiska bibelkoder,  hebreiska alfabetets numeriska koder och dess innehåll, Upprätelsen av Davids hydda, ärkeänglar Raphael, Gabriel, Mikael hebreiska bibelkoder, Serafiners och kerubers hebreiska bilekoder, betydelsen av frälst igenom eld   ,         

Plats: Periscope gruppen P7S Kallelse  Pris: 650kr

Anmälan sker via sms, whatsapp meddelande eller email  till :

 whatsapp icon +46700139220

message 2 icon info(@)enroos.org

P7S Din Kallese från Gud & andemakter som står dig emot

  6 lektioner + 1 frågor & svar

Hur du etablerar din kallelse, hur man känner igen belsebubs andemakt, Guds atmosfär, avslöjandet av anden som distraherar,  Guds krona över ditt liv & olika rang i andevärlden, avslöjandet av andemakten belial, apostolisk teologi struktur, Herren vårt segerbanner, Sauls struktur, när en tjänare tappar smörjelsen pga synd, orena altare och rena altare, tjänsten, visdom att bygga tjänsten, ordinationer etc,         

Plats: Periscope gruppen P7S Kallelse  Pris: 350kr

Anmälan sker via sms, whatsapp meddelande eller email  till :

 whatsapp icon +46700139220

message 2 icon info(@)enroos.org

P7S School of Dream & Visions

  9 lessons  + Download pdf file Practical Project (before watching) + Download the app Eliyah 2.0 (iPhone or Android)

Lesson 1. Introduction Dreams & Visions, 1 Healing , 2 Cleansing, 3 Unclean, 4 Prophetic, a) Internal, b) Internal future, c) External.

Lesson 2 Introduction: The Eliyah 2.0 The app for your Android & iOS that will support you to catch your endtime momentum in Yahweh (God).

Lesson 3. Visions and how they works, the world of symbolics and their values and guidelines for Dreams and Visions, the practical Project (pdf) start to work with it.

Lesson 4, Deeper levels in Visions, indepth teaching and examples on Relevatory 50% revelation 50% act in faith (1), Power “Mastering the gifts (2), Dominion” You become synonym with the gift”.

Lesson 5 Deeper into Dreams, The principles of Daniel, the four stages of consciousness, the bridge between subconscious and the consciousness that opens up the seers abilities.

Lesson 6 In depth on Theta level, Questions and Answers, in depth answers on your questions.

Lesson 7 I depth on purification dreams, Questions & Answers night. All questions answered.

Lesson 8. The Prophet, Visions, winds of God and interpretation.

Lesson 9 Difference between the Seer and the Prophet, what they operate in as their primes, Issachars men’s new times and season.

Place: Facebook group School of Dreams & Visions

Pris: 400kr

Registration through whatsapp text or email to :

 whatsapp icon +447418425461

message 2 icon info(@)enroos.org

A7S Altare

  6 lessons + 2 Q&A

Altar.     

Place: Periscope groupA7S The Altar 1  Pris: 400kr

Augusti more info and registration made here: clickhere

Registration through whatsapp text or email to :

 whatsapp icon +447418425461

message 2 icon info(@)enroos.org

School of reformation

3

  10 lektioner

Befrielse från medfödd och kulturell religiositet. Reformation och tillbaka till dom sanna rötterna Evangeliumets ursprung så somden föddes i Israel. Israeloch dess betydelse i ändetidens väckelse.     

Plats: Facebook gruppen School of Reformation   Pris: 300kr

Anmälan sker via sms, whatsapp meddelande eller email  till :

 whatsapp icon +46700139220

message 2 icon info(@)enroos.org

Efter School of Reformation finns det möjlighet att gå School of Kingdom i olika former på whatsapp. kontakta oss förmer information. Den finns på Svenska, Engelska och Finska.

       

Next Schools are scheduled here:  click here